Đăng tin cho thuê xe Ô tô, bán xe Ô tô miễn phí 100%!

I. Điều khoản sử dụng

Xetula.com do Công ty XETULA làm chủ sở hữu. Thành viên trên Xetula.com là các cá nhân, môi giới, salon/showroom có nhu cầu về cho thuê/thuê xe ô tô.

– Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Xetula.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cho thuê/thuê xe ô tô thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

– Thông tin đăng tải trên Xetula.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

II. Quy định chung

Trong quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

– Trang web Xetula.com trực thuộc công ty Vina Web Solutions. Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể đăng thông tin cho thuê/thuê Ô tô.

– Khách hàng: là tố chức/cá nhân sử dụng trang Website Xetula.com, bao gồm cả Người dùng và Thành viên có nhu cầu sử dụng website và các dịch vụ được cung cấp bởi website Xetula.com một cách tự nguyện.

– Sản phẩm: là những sản phẩm được giao dịch trên trang website http://xetula.com

– Thông tin: là những thông tin được công khai trên trang website Xetula.com. Bao gồm thông tin về Sản phẩm, Thông tin cá nhân đăng ký, thông tin về thị trường, sản phẩm được giới thiệu trên các nguồn chính thống khác.

III. Nguyên tắc hoạt động

– Mọi hoạt động cho thuê/thuê trên website Xetula.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

– Thành viên tham gia giao dịch trên Xetula.com là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu cho thuê/thuê xe ô tô trên Xetula.com. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Xetula.com chính thức công nhận.

– Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của Thành viên và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Thành viên; Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Thành viên được sử dụng bởi bất cứ ai mà Thành viên cho phép truy cập vào nó.

– Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Xetula.com là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

– Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Xetula.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Xetula.com

Loading...